Nagła głuchota, szumy w uszach

Nagła głuchota i szumy w uszach, a komora hiperbaryczna

Nagła głuchota to częściowy lub całkowity brak zdolności do odbierania bodźców akustycznych. Takie zaburzenia czynności ucha środkowego mogą wystąpić na skutek urazów mechanicznych, zakażeń układu słuchowego, a także na tle autoimmunologicznym czy naczyniowym. Osoba z nagłą głuchotą może mieć wrażenie stale zatkanego ucha. Pacjentom często wydaje się też, że inni mówią za cicho i coraz gorzej słyszą rozmówców przez telefon.

W jaki sposób tlenoterapia wspomaga zdrowienie aparatu słuchowego?

Dlaczego tlenoterapia jest tak skuteczna w leczeniu nagłej głuchoty? Komórki ucha wewnętrznego nie są w pełni zaopatrywane w tlen drogą naczyniową. Tlenoterapia hiperbaryczna jest jedyną metodą, która zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Płyn wypełniający struktury błędnika, zwany endolimfą, zawiera wówczas większe stężenie tlenu i komórki ucha mogą lepiej wychwycić z niego ten pierwiastek. Regeneracja struktur aparatu słuchowego na skutek zwiększonej ilości tlenu przebiega sprawniej. Poprawie ulega reakcja na naprężenia oraz mikrokrążenie w tkankach. Podczas stosowania terapii pomocniczej z użyciem komory hiperbarycznej, nagła głuchota może ulec znacznej redukcji lub całkowicie ustąpić; poprawę można zauważyć już po serii dziesięciu zabiegów. Dla polepszenia efektów czasami konieczne jest wykonanie trzech takich serii.

Żadne z badań nie wskazują na występowanie skutków ubocznych tlenoterapii w komorze hiperbarycznej – nagła głuchota jest leczona w sposób w pełni bezpieczny. Dane pokazują, że wczesne wdrożenie terapii hiperbarycznej znacząco poprawia rokowania pacjenta, może nawet powodować całkowite ustąpienie dolegliwości. Pozytywne efekty terapii hiperbarycznej zauważono również u pacjentów z zapaleniem ucha środkowego – zainfekowanego bakteriami opornymi na antybiotykoterapię.

Wyraźna redukcja szumów usznych dzięki tlenoterapii

Uciążliwą dolegliwością narządu słuchu są również szumy uszne, pojawiające się podobnie jak nagła głuchota - na skutek rozmaitych urazów i zakażeń aparatu słuchowego. Wyniki badań, także w tym przypadku, potwierdzają skuteczność hiperbarii w terapii. Pacjenci, u których wdrożono tlenoterapię nie później niż po 3 miesiącach od wystąpienia szumów usznych, w 30% przypadków potwierdzają całkowite ustąpienie objawów, natomiast 70% pacjentów deklaruje zmniejszenie dolegliwości o połowę. Nieco gorzej przedstawiają się statystyki u osób z szumami usznymi utrzymującymi się dłużej niż 3 miesiące, jednak wciąż zaobserwować można poprawę.

Badania:

  1. Van Der Wal AW, Van Ooij PJ, De Ru JA. Hyperbaric oxygen therapy for sudden sensorineural hearing loss in divers. J Laryngol Otol. 2016 Nov;130(11):1039-1047. doi: 10.1017/S0022215116009075. Epub 2016 Oct 17. PMID: 27748209.
  2. Bayoumy AB, de Ru JA. The use of hyperbaric oxygen therapy in acute hearing loss: a narrative review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Jul;276(7):1859-1880. doi: 10.1007/s00405-019-05469-7. Epub 2019 May 20. PMID: 31111252; PMCID: PMC6581929.
  3. Hosokawa S, Sugiyama K, Takahashi G, Takebayashi S, Mineta H. Prognostic factors for idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated with hyperbaric oxygen therapy and intravenous steroids. J Laryngol Otol. 2017 Jan;131(1):77-82. doi: 10.1017/S0022215116009725. Epub 2016 Dec 5. PMID: 27917721.
  4. Maria Konarska-Król i wsp., Zaburzenia słuchu w praktyce neurologa, Aktualna Neurologia 2014, 14 (1), s. 61–69.
  5. Mariola Śliwińska-Kowalska i wsp., Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych, Otorynolaryngologia 2015, 14(2), s. 65-73
Umów się na wizytę
linia
linia

Już dzisiaj zadbaj o swoje zdrowie. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj dogodny termin wizyty.


500 521 051
biuro@tlen-terapia.pl

 

Zarezerwuj wizytę